Vid bokning

 • Vid frekventa uthyrningar till samma hyresgäst kan särskilda överenskommelser angående hyressättning och bestämmelser träffas.
 • Vid all kommersiell uthyrning tillämpas alltid högsta hyrespris (3000:-)
 • Ett extra dygn kan läggas till före eller efter hyrt datum och debiteras med 500:- per dygn. (Gäller endast om lokalen är tillgänlig)
 • För att medlemspris skall gälla måste hyresgästen varit medlem i bygdegårdsföreningen i minst tre månader före hyrestillfället.
 • Separat hyresavtal tecknas med varje hyresgäst där alla villkor för uthyrningen framgår.
 • Städning ingår i hyrespriset. Hyresgästen sköter diskning och inställande i skåp. Samt grovstädning, ta ut sopor, sopa golven.
 • Se utförligare bestämmelser i hyresavtalet
 • Ljudvolymen måste begränsas till en nivå som inte stör grannar efter klockan 01.00 under Fredag och Lördag, samt efter klockan 23.00 vardagar och Söndagskväll.
 • Uthyrning till ungdomar sker inte utan vuxendeltagande, där vuxna tar ansvaret.
 • Hyresgäst är skyldig att läsa hyresavtal och säkerhetsföreskrifter.
 • Rökning förbjuden, gäller på hela Hägragården
 • Marschaller får ej placeras närmare trädel på huset än 1 meter

 

Hyreshöjning! 

Från och med 1/4 - 2019 gäller ny hyra. Aktuella priser nedan!

Hyrespriser

Lokal Medlem Ej medlem
Hela huset 2000:- 3000:-
Serveringen 1000:- 1700:-
Extra dygn 500:- 500:-
Musikanläggning 500:- 500:-

Dokument att ladda hem

Hyresavtal [pdf]
Säkerhetsföreskrifter [pdf]