Om Hägragården

Hägragården ligger ca: 17 km från Östersund mot Åre, endast 200 m från E14, i byn Hägra mellan Krokom och Dvärsätt Karta: Karta

Det är ungefär 15 km till Frösö flygplats, och under 2 mil till Frösö kyrka, med tanke på bröllopsfesten finns det ytterligare ett 10-tal kyrkor inom 20 km.

Huset ligger 50 m från Indalsälven med en vacker utsikt över vattnet. 

Vid huset finns en stor fri parkering med 2 markerade handikapplatser. Huvudentrén är handikappsvänlig och det finns en handikapptoalett i foajén.

Bygdegårdarnas riksförbundBygdegården är ansluten till Bygde­gårdarnas riksförbund. 

Historik

Hägragården byggdes i början av 1900-talet som skola och fungerade som sådan till i mitten av 40-talet. Från början av 50-talet har den fungerat som samlingslokal för invånare i bygden. Trots smärre restaureringar under årens lopp blev byggnaden alltmer nergången. I samband med att en vattenskada uppstod 1996 konstaterades att en större restaurering var absolut nödvändig.

Den restaurering som så småningom kom till stånd genomfördes under 1998 och slutfördes i oktober 1998 (förutom ett nytt plåttak på del av fastigheten som slutfördes i februari 1999). Den har inneburet bl. a. följande:

  • det gamla "torparköket" har ersatts med ett helt nytt modernt storkök(ej med stekhällar men med Varmluftsugn) som kan klara mathållning för upp till 200 personer.
  • de gamla toaletterna har ersatts med helt nya toalettutrymmen inkl handikapptoalett.
  • värmesystemet i serveringsdelen, som tidigare utgjordes av elvärme, har ersatts med vattenburen golvvärme med koppling till värmepump med slinga i den närbelägna Indalsälven.
  • det gamla elsystemet har bytts ut helt.
  • nytt plåttak på hela fastigheten.
  • fastigheten har fått nya färger, såväl ut- som invändigt, och delvis nya ytmaterial.
  • stora samlingssalen har försetts med hörslinga.
  • innantaken har beklätts med ljudabsorberande plattor.
  • alla inventarier och all köksutrustning är nya.

Under restaureringen har inriktningen varit att försöka bibehålla och delvis återskapa det utseende som byggnaden exteriört hade haft i början av seklet. De färger som byggnaden nu har fått har alla återfunnits under gamla färglager. Två tidigare igenspikade fönster på fasadens södra länga har kunnat återskapats. Flertalet fönsterbågar återfanns på vinden. Resten har nytillverkats.

På bilagda fotografier av byggnaden exteriört innan restaureringen ses längst ut på vardera sidan av taknocken en "taknocksprydnad" . De gamla prydnaderna var helt ruttna och har rivits der. Nya har återskapats och har satts upp nu när nya plåttaket har färdiglagts.

Interiört var det svårare att återknyta till hur det såg ut i början av seklet eftersom fastigheten då fungerade som skola. Det har dock under restaureringen funnits en ambition att miljömässigt återknyta till den "stämning" av en äldre lokal som Hägragården ju är. Exempel på detta är halvpanel träspont i foajé och servering, profilval på fönster- och dörrfoder, golv- och taklist, återskapande av spegeldörrar ( i tidigare renoveringar "nedyxade" lister och därefter påspikade masonitskivor), samt färg och tapetval.

På vinden återfanns två dubbla spegeldörrar som tidigare hade funnits i den gamla skolbyggnaden. Dessa togs till vara i de två dörröppningarna mellan serveringen och stora salen. På vinden återfanns även tre gamla tavelramar (möjligen spegelramar), som nu kunde nyttjas i foajén till en spegelram, en ram kring sponsortavlan samt en ram kring den ursprungliga byggnadsritningen som gjordes när byggnaden uppfördes i början av seklet (återfunnen hos en Dvärsättsbo vars far var med vid nybyggnaden).

Restaureringen har således, tycker vi, på ett bra sätt lyckats bibehålla den "gamla Hägragården", välkänd och välutnyttjad både som skola och samlingslokal av flera generationer boende i bygden, samtidigt som lokalerna har blivit rejält moderniserade där ändamålsenliga materiel, system och utrustning nyttjats.